Inloggen
Welkom op de website van Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.

Via deze website willen wij u informeren over ons werk en de activiteiten, die wij verzorgen en aanbieden. Deze activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Winterswijk, die - om welke reden dan ook - problemen hebben om rond te komen of hulp en advies nodig hebben bij het zoeken naar oplossingen voor hun (financiële) problemen.

We streven ernaar om de drempel om ons te bezoeken; met ons te praten of hulp in te roepen, zo laag mogelijk te houden. Wekelijks staat op vrijdagmiddag de deur voor u open in het

Speeltuingebouw 't Kreil,

Dingstraat 25, 7101 GX  Winterswijk

Meer informatie vindt u bij de toelichting op de diverse activiteiten.

Van onze hulp en dienstverlening kunt u gratis gebruik maken.

Als u in omstandigheden verkeert of komt te verkeren, waar u zelf geen oplossing meer voor weet, aarzelt u dan niet om ons te bezoeken of op andere wijze contact met ons op te nemen. Dat kan via ons tel.nr 06-23500818 of via het contactformulier op deze site.


We zijn een stichting. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk komt voort uit de minima-werkgroep van de Raad van Kerken, die vele jaren in Winterswijk actief is geweest.

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk is een particulier initiatief dat mogelijk is geworden door de belangenloze inzet van ca. 25 vrijwilligers.

We stellen ons ten doel materiële en immateriële hulp te bieden aan mensen die - om welke reden dan ook - maatschappelijk niet goed kunnen functioneren. Van deze hulp kan iedereen gebruik maken, ongeacht geslacht, afkomst, levens- of geloofsovertuiging, maatschappelijke positie enzovoort.

We werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een waardige plek in de samenleving. zodat alle mensen, op hun manier, actief kunnen deelnemen aan die samenleving. Ons motto is:

 Iedereen telt mee!

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:

Voedselbank. De stichting runt op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uureen uitgiftepunt van de stichting VOA (Voedselbank Oost - Achterhoek).

Spreekuur. De stichting houdt één keer per week spreekuur (op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur) waar mensen in nood inlichtingen kunnen krijgen over hulpverlenende instanties.

Financiële ondersteuning. Incidenteel kan de stichting mensen financieel ondersteunen.

“Hallo allemaal: heel erg bedankt voor de leukste vakantie ooit!”

 

De meeste mensen kennen onze stichting als het uitgiftepunt voor Winterswijk van de Voedselbank Oost Achterhoek. En de organisatie van dit uitgiftepunt is inderdaad ook onze meest in het oog springende activiteit. Dat begint al iedere vrijdagmorgen om 8 uur. wanneer het brood wordt opgehaald bij enkele Winterswijkse bakkers en eindigt op vrijdagmiddag tegen 5 uur wanneer de locatie ’t Kreil weer wordt opgeruimd. En dankzij onze coördinatoren en de vele andere vrijwilligers verloopt dit altijd prima.
Daarnaast bieden andere vrijwillige medewerkers van onze Stichting iedere vrijdagmiddag tijdens het zgn. ‘sociale spreekuur’ een luisterend oor aan mensen in nood. Dan gaat het vaak om doorverwijzing naar een hulpverlenende organisatie of om een aanvraag voor de voedselbank. En soms is de nood zo hoog, dat er meteen aan een directe materiële of financiële vraag wordt voldaan.
Daarnaast hebben we nog enkele vrijwilligers die toekomstige cliënten voor de voedseltas bezoeken en informatie verzamelen voor de Voedselbank Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde. Daar wordt vervolgens een beslissing genomen of men in aanmerking komt voor een voedseltas.
Maar onze stichting doet meer.
In 2015 hebben we 6 gezinnen een week vakantie kunnen aanbieden in een stacaravan op een plaatselijke camping. Uit de reacties bleek al snel, dat we deze mensen een onvergetelijke week hebben bezorgd. Voor ons meer dan voldoende reden om deze vakanties uit te breiden voor 18 gezinnen. Omdat we dit niet uit onze eigen jaarexploitatie kunnen betalen, hebben we een extra verzoek bij de kerken ingediend. En dankzij een extra donatie van de Diaconie (Protestantse Gemeente) konden we deze vakanties in 2016 uitbreiden.
En de reacties waren weer meer dan hartverwarmend.
Enkele letterlijke citaten uit bedankmails: 


“We hadden een prachtige plek onder de bomen, de caravan was mooi schoon en we hebben echt genoten van deze week.  We zijn jullie dankbaar voor deze geweldige week”.

 

“Ik wil jullie bedanken voor een leuke vakantie op de camping. Ik vond het super leuk. Ik heb erg genoten samen met mijn zoon”.

“Heel erg bedankt voor de leukste vakantie ooit. We hebben veel genoten”.

 

“Wij hebben een ontzettend geweldige vakantie gehad op de camping, ondanks het weer dat minder was die week”.

 

“ We hebben allemaal een heerlijke week gehad. Hartstikke bedankt, iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”.

 

“Mijn kinderen en ik hebben een superweek gehad. Nogmaals heel, heel erg bedankt!!!!!”.

 

Uit deze reacties blijkt wel, hoe we cliënten geweldig blij kunnen maken met een eenvoudige vakantieweek.
Voor dit alles heeft onze Stichting natuurlijk financiële middelen nodig. De Stichting is ooit ontstaan uit de Raad van Kerken en met name de Diaconie (Protestantse Gemeente) en Caritas (Katholieke Kerk) zijn wij heel dankbaar voor hun jaarlijkse financiële steun. Dankzij deze instellingen kunnen we veel activiteiten organiseren. En in het geval van de vakantieweken dankzij een extra donatie van de Diaconie.
Maar gelukkig komen er ook steeds meer particulieren, organisaties en ondernemers die een gift overmaken, donateur worden of spullen ter beschikking stellen. Mocht u spullen hebben voor de voedselbank, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator Alie Grooten, tel. 0543-513808.
Giften kunt u overmaken naar rekeningnummer NL03 RABO 0141334142 t.n.v. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.

Will de Graaff, Voorz. Sticht. Sociaal Steunpunt Winterswijk

 

NieuwsClip nr. 119, oktober 2016

NieuwClip nr. 118, september 2016

.