Inloggen
Welkom op de website van Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.

Via deze website willen wij u informeren over ons werk en de activiteiten, die wij verzorgen en aanbieden. Deze activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Winterswijk, die - om welke reden dan ook - problemen hebben om rond te komen of hulp en advies nodig hebben bij het zoeken naar oplossingen voor hun (financiële) problemen.

We streven ernaar om de drempel om ons te bezoeken; met ons te praten of hulp in te roepen, zo laag mogelijk te houden. Wekelijks staat op vrijdagmiddag de deur voor u open in het

Speeltuingebouw 't Kreil,

Dingstraat 25, 7101 GX  Winterswijk

Meer informatie vindt u bij de toelichting op de diverse activiteiten.

Van onze hulp en dienstverlening kunt u gratis gebruik maken.

Als u in omstandigheden verkeert of komt te verkeren, waar u zelf geen oplossing meer voor weet, aarzelt u dan niet om ons te bezoeken of op andere wijze contact met ons op te nemen. Dat kan via ons tel.nr 06-23500818 of via het contactformulier op deze site.


We zijn een stichting. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk komt voort uit de minima-werkgroep van de Raad van Kerken, die vele jaren in Winterswijk actief is geweest.

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk is een particulier initiatief dat mogelijk is geworden door de belangenloze inzet van ca. 25 vrijwilligers.

We stellen ons ten doel materiële en immateriële hulp te bieden aan mensen die - om welke reden dan ook - maatschappelijk niet goed kunnen functioneren. Van deze hulp kan iedereen gebruik maken, ongeacht geslacht, afkomst, levens- of geloofsovertuiging, maatschappelijke positie enzovoort.

We werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een waardige plek in de samenleving. zodat alle mensen, op hun manier, actief kunnen deelnemen aan die samenleving. Ons motto is:

 Iedereen telt mee!

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:

Voedselbank. De stichting runt op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uureen uitgiftepunt van de stichting VOA (Voedselbank Oost - Achterhoek).

Spreekuur. De stichting houdt één keer per week spreekuur (op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur) waar mensen in nood inlichtingen kunnen krijgen over hulpverlenende instanties.

Financiële ondersteuning. Incidenteel kan de stichting mensen financieel ondersteunen.

“EEN JUBILEUM MET EEN DUBBEL GEVOEL!”

Oktober 2017.                                                                                                                                               

 

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk bestaat dit jaar 10 jaar.
Een jubileum met een dubbel gevoel: “Jammer dat we nog bestaan, goed dat we nog bestaan voor de mensen die ons écht nodig hebben”.
Het bestuur van onze stichting nodigt u uit voor het MINISYMPOSIUM ter gelegenheid van haar  10 jarig bestaan op donderdag 2 november a.s. in het Gerrit Komrij College te Winterswijk.
Inloop v.a. 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.
Gratis entree voor iedereen! (Entree aan de kant van tunnel/sporthal).

De meeste mensen kennen onze stichting als het uitgiftepunt voor Winterswijk van de Voedselbank Oost Achterhoek.
Daarnaast bieden onze vrijwillige medewerkers iedere vrijdagmiddag tijdens het zgn. ‘sociale spreekuur’ ook een luisterend oor aan mensen in nood. Dan gaat het vaak om doorverwijzing naar een hulpverlenende organisatie of om een aanvraag voor de voedselbank. En soms is de nood zo hoog, dat er meteen aan een directe materiële of financiële vraag wordt voldaan.
Maar onze stichting doet meer.
In 2017 hebben we 18 gezinnen een week vakantie kunnen aanbieden op een plaatselijke camping. Uit de reacties bleek al snel, dat we deze mensen een onvergetelijke week hebben bezorgd.
We zorgen tevens dat kinderen van onze cliënten kunnen deelnemen aan diverse zomeractiviteiten (bijv. Winkiestad) en dat ook zij in december een verrassing krijgen van Sinterklaas.
Maar ook onze volwassen cliënten vergeten we niet. In de zomerdagen ontvangen zij een tegoedbon voor een bezoek aan een Chinees restaurant, voor een NS-kaart of een theatercadeaukaart.

Inmiddels is onze stichting in november al 10 jaar actief. We noemen het een “Jubileum met een dubbel gevoel”: jammer dat we nog steeds nodig zijn, goed dát we er zijn voor de mensen die ons nodig hebben.
Ter gelegenheid van dit 2e lustrum ontvangen in november álle Winterswijkers, die van een bijstandsuitkering moeten leven, een attentie.
Tevens organiseren wij voor alle belangstellenden, (beleidsambtenaren, vrijwilligers, politici, direct betrokkenen, maar in feite voor iedereen die zich aangesproken voelt bij het thema ‘armoede’) een mini-symposium. Tijdens dit mini-symposium vragen we niet alleen aandacht voor de activiteiten van onze eigen stichting, maar vooral ook voor de armoede in Nederland in het algemeen en in Winterswijk in het bijzonder.

Namens het bestuur van onze Stichting nodig ik u van harte uit voor ons:
“Minisymposium: Een jubileum met een dubbel gevoel”,
Donderdag 2 november, inloop 13.30 uur, aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Gerrit Komrij College te Winterswijk. (Ingang aan zijde van de tunnel/sporthal).

Will de Graaff, Voorz. Sticht. Sociaal Steunpunt Winterswijk

 

Bekijk de uitnodiging, klik op Meer

 

NieuwClip nr. 122, februari 2017

NieuwsClip nr. 121, december 2016

.