Inloggen
Welkom op de website van Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.

Via deze website willen wij u informeren over ons werk en de activiteiten, die wij verzorgen en aanbieden. Deze activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Winterswijk, die - om welke reden dan ook - problemen hebben om rond te komen of hulp en advies nodig hebben bij het zoeken naar oplossingen voor hun (financiële) problemen.

We streven ernaar om de drempel om ons te bezoeken; met ons te praten of hulp in te roepen, zo laag mogelijk te houden. Wekelijks staat op vrijdagmiddag de deur voor u open in het

Speeltuingebouw 't Kreil,

Dingstraat 25, 7101 GX  Winterswijk

Meer informatie vindt u bij de toelichting op de diverse activiteiten.

Van onze hulp en dienstverlening kunt u gratis gebruik maken.

Als u in omstandigheden verkeert of komt te verkeren, waar u zelf geen oplossing meer voor weet, aarzelt u dan niet om ons te bezoeken of op andere wijze contact met ons op te nemen. Dat kan via ons tel.nr 06-23500818 of via het contactformulier op deze site.


We zijn een stichting. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk komt voort uit de minima-werkgroep van de Raad van Kerken, die vele jaren in Winterswijk actief is geweest.

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk is een particulier initiatief dat mogelijk is geworden door de belangenloze inzet van ca. 25 vrijwilligers.

We stellen ons ten doel materiële en immateriële hulp te bieden aan mensen die - om welke reden dan ook - maatschappelijk niet goed kunnen functioneren. Van deze hulp kan iedereen gebruik maken, ongeacht geslacht, afkomst, levens- of geloofsovertuiging, maatschappelijke positie enzovoort.

We werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een waardige plek in de samenleving. zodat alle mensen, op hun manier, actief kunnen deelnemen aan die samenleving. Ons motto is:

 Iedereen telt mee!

De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn:

Voedselbank. De stichting runt op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uureen uitgiftepunt van de stichting VOA (Voedselbank Oost - Achterhoek).

Spreekuur. De stichting houdt één keer per week spreekuur (op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur) waar mensen in nood inlichtingen kunnen krijgen over hulpverlenende instanties.

Financiële ondersteuning. Incidenteel kan de stichting mensen financieel ondersteunen.

“EEN JUBILEUM MET EEN DUBBEL GEVOEL!”

 

NieuwsClip nr. 122, februari 2017

NieuwsClip nr. 121, december 2016

.