Inloggen
Column

Armoedebestrijding in Winterswijk

Begin maart presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de resultaten van een onderzoek naar hardnekkige armoede in Nederland. Uit het rapport blijkt dat het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede leeft door de economische crisis flink is toegenomen.

Armoedebestrijding blijft hard nodig

De economische en financiële crisis leidt ertoe dat armoede eerder toe- dan afneemt. We zien het om ons heen gebeuren.

Balanceren op het financiële randje, het steeds weer moeten afwegen van uitgaven is frustrerend en went nooit.

Nieuwsgierig

Zo start ik dit stukje. Mij is gevraagd om voor u een paar gedachten op de website te zetten over armoedebeleid en(de rol) van  voedselbanken.

Meebeleven

Ooit  kwamen onze kinderen thuis uit school, een rijk voorziene Amerikaanse  school in Jakarta. Het was snikheet, ze hadden dorst, ze voelden zich smerig en ze namen een frisse douche, welverdiend na de lange schooldag. Daarna  vertelden ze over het  nieuwe project dat was gestart.

Sociale maaltijd

Het Sociaal Steunpunt Winterswijk is er voor materiële en immateriële hulp aan mensen die dat nodig hebben. In die zin telt elk mens mee en willen de medewerkers aan niemand de voorwaarde stellen om bij kerk en geloof betrokken te zijn.

Column Sociaal Steunpunt Winterswijk

Deze week viel er bij mij weer een tijdschrift in de brievenbus: Missio, over de veelkleurige relatie tussen kerken en gelovigen hier en elders in de wereld.

De voedselbank blijft nodig, ook in Winterswijk

Wij weten allemaal dat armoede ook anno 2011 in Winterswijk voorkomt. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de mensen die het betreft in betere omstandigheden te krijgen. Werk en sociale activering zijn dan belangrijke zaken. In een flink aantal gevallen past ook de hulp van de voedselbank heel mooi in de persoonlijke situatie. 

De gemeenten spelen hier gelukkig steeds meer op in. 

Banken

Op de tv zag ik onlangs een aantal banken staan.

Fel gekleurd en  op en top design.

Keurig in het pak gezeten heren en een enkel perfect geklede dame hielden daarop zo te zien hun vergadering. Voorzien van laptopjes.

Armoede, wat doen de gemeente en de lokale politiek daaraan?

Onlangs verscheen een rapport waarin de resultaten zijn weergegeven van een onderzoek door de gezamenlijke kerken naar de bestrijding van armoede in ons land en de kerkelijke betrokkenheid daarbij. Aanleiding was dat steeds meer mensen zich melden bij diaconale organisaties met financiële problemen.

Armoede in Nederland?

Eind 2013 constateerde het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek in het Armoedesignalement, dat de armoede in Nederland, evenals voorgaande jaren was toegenomen.

Hoe helpen we de armoede de wereld uit?

Onze regering heeft het als het gaat over armoedebestrijding in hoofdzaak over werk. Het is  zeker belangrijk om werk te hebben, immers het is de remedie om zelf onder armoede uit te komen. En toch is het noodzakelijk om ook aandacht te hebben voor die burgers die buiten hun schuld geen werk hebben en lange tijd moeten rondkomen van een laag inkomen. 

Een terugblik op 5 jaar Sociaal Steunpunt

Vijf jaar geleden besloot de (kerkelijke) minima-werkgroep waartoe ik behoorde, een steunpunt op te richten, waarbij meer aandacht zou komen voor de sociaal zwakkere in onze gemeente. De  stichting ging van start onder de naam “Sociaal Steunpunt Winterswijk”, met het motto “Iedereen telt mee”.Ook de Voedselbank is hiervan een onderdeel. Onlangs vierden we ons  “Niet gewenste lustrum”.

.