Inloggen
NieuwsClip nr. 121, december 2016

Meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Per 1 januari 2017 treden enkele wetswijzigingen in werking. Gemeenten worden verplicht om beschut werk te bieden, voor mensen voor wie een beschutte omgeving de enige mogelijkheid is om te kunnen functioneren. Het wetsvoorstel maakt het ook eenvoudiger om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak hoort. Dit gebeurt door op de werkplek zelf te bekijken of iemand vanwege zijn of haar beperkingen niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen. Deze zogenoemde Praktijkroute, lijkt minder bureaucratisch en minder omslachtig.

 
 

Trainingen op komst voorjaar 2017

Advies schrijven voor cliëntenraden: op 8 februari 2017, van 10 – 16.00 uur in Utrecht.
In de praktijk is het schrijven van een prettig leesbare, goed opgebouwde brief, met de juiste argumentatie en afwegingen een hele klus. Deze training is bedoeld voor leden van cliënten- en adviesraden in het sociaal domein.
Met onder andere aandacht voor:
• Onderscheid tussen gevraagd en ongevraagd advies.
• Elementen van goede brieven.
• Casussen en schrijfoefeningen.
Voor mee informatie en aanmelden klik hier.

Beginnende cliëntenraadsleden
Voor nieuwe leden van cliënten- of adviesraden (Participatiewet, Wmo. brede raad) gaat vaak een nieuwe wereld open. Zeker in het begin is het zoeken naar de bedoeling, de rol en functie Op woensdag 29 maart bieden we in Utrecht, van 10-16 uur, inclusief lunch, de training voor beginners aan.
Wat komt onder andere aan bod:
• Veel voorkomende terminologieën.
• Taken en bevoegdheden van adviesraden.
• De beleidscyclus, beleidsbeïnvloeding en lobbymogelijkheden.

 

Ondersteuningspakket voor een effectieve cliëntenraad

Wellicht heeft u nog niet eerder overwogen om uw cliëntenraad te faciliteren door deel te nemen aan het ondersteuningspakket dat stichting Stimulansz biedt? Op www.stimulansz.nl vindt u een overzicht van onze diensten op het brede terrein van het sociaal domein, waaronder bijvoorbeeld cliëntenparticipatie, jeugd, werk, wmo, armoede en schulden. Om een beeld te geven vind u onderstaand enkele tips en trucs die u dit jaar onder meer misliep.

Helpdesk: enkele van de vragen en antwoorden in 2016
Biedt de Handhavingsverordening kansen voor inspraak?
Op basis van artikel 8b PW legt de gemeente ons voor advies een handhavingsverordening voor. In de verordening staat niet meer dan een opdracht aan het college om een beleidsplan te maken en wordt verdere uitwerking overgelaten aan het college.
Antwoord
Een handhavingsverordening beoogt te regelen welke activiteiten het college op het punt van.. Lees meer


Waar zou je alert op kunnen zijn bij gemeentelijke onderzoeksprotocollen?
We zijn als cliëntenraad geconfronteerd met een drietal protocollen. Huisbezoeken, Heimelijke waarnemingen en Internetonderzoek. Ze zijn aan ons niet voorgelegd. Is de gemeente daartoe gehouden? Heeft u tips waar we vooral op moeten letten?
Antwoord
De protocollen zijn afgeleid van bestaande landelijke modellen. Lang niet alle gemeenten maken gebruik van deze modellen. Daardoor zie je in de praktijk ook onderzoeksmethoden ontstaan.. Lees meer


Wie kunnen allemaal premies krijgen?
Gemeenten kunnen aan bijstandsgerechtigden premies verlenen als dat bijdraagt aan de arbeidsinschakeling van de persoon. Op basis van een rechterlijke uitspraak is onze gemeente nu beleid aan het maken. Wat kunnen de consequenties zijn voor cliënten en waar zouden wij als cliëntenraad op moeten letten? Kunnen bijstandsgerechtigden problemen krijgen met bijvoorbeeld de huurtoeslag als zij een premie ontvangen?
Antwoord
De gemeente heeft m.b.t. het verstrekken van premies een behoorlijke beleidsvrijheid.. Lees meer

 

Belang van goede voorlichting

Recent wees de Nationale Ombudsman (Haarlems Dagblad van 5 september) nog eens op de lijst met grootste ergernissen van burgers over de overheid. Onduidelijke informatie op websites scoort hoog. Goede informatie over de Participatiewet is belangrijk. Uitgangspunt is dat de uitkeringsgerechtigde zich goed dient te vergewissen van de verplichtingen die het ontvangen van een uitkering met zich meebrengt.

Lees Meer
 

Nieuwsclip 2017

Ook volgend jaar zal de NieuwsCliP blijven verschijnen. We passen de frequentie aan en zullen verschijnen in februari, april, juni, oktober en december.
Voor de Abonnees wordt de informatievoorziening verbeterd: wekelijks ontvangen zij de SZignalering. Voor een indruk van het laatst verschenen nummer van 2016 : klik hier.
Voor het complete overzicht van het ondersteuningspakket: http://www.stimulansz.nl/producten/productpaginas/clientenparticipatie

 

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Sociale ondernemers zijn sterk lokaal verbonden, hebben maatschappelijke impact en vormen een interessante partner voor gemeenten. Met een veranderende rol van de overheid vervullen sociale initiatieven een maatschappelijke rol. Deze conferentie - 10 februari 2017, 9.30 – 15.30 uur, Den Bosch - is voor medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Inleidingen ‘Met elkaar meer te makken en meer te zeggen’ (Pieter Hilhorst) en ‘Het coöperatief afschaffen van de werkloosheid’ (Raf Janssen) en 2 rondes workshops. Aanmelden kan hier

Samenwerkingspartners

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Sociale Alliantie, Movisie, Stimulansz, Stock5 en Cordaid.

.