Inloggen
“EEN JUBILEUM MET EEN DUBBEL GEVOEL!”

Oktober 2017.                                                                                                                                               

 

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk bestaat dit jaar 10 jaar.
Een jubileum met een dubbel gevoel: “Jammer dat we nog bestaan, goed dat we nog bestaan voor de mensen die ons écht nodig hebben”.
Het bestuur van onze stichting nodigt u uit voor het MINISYMPOSIUM ter gelegenheid van haar  10 jarig bestaan op donderdag 2 november a.s. in het Gerrit Komrij College te Winterswijk.
Inloop v.a. 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 
Gratis entree voor iedereen! (Entree aan de kant van tunnel/sporthal).

De meeste mensen kennen onze stichting als het uitgiftepunt voor Winterswijk van de Voedselbank Oost Achterhoek. 
Daarnaast bieden onze vrijwillige medewerkers iedere vrijdagmiddag tijdens het zgn. ‘sociale spreekuur’ ook een luisterend oor aan mensen in nood. Dan gaat het vaak om doorverwijzing naar een hulpverlenende organisatie of om een aanvraag voor de voedselbank. En soms is de nood zo hoog, dat er meteen aan een directe materiële of financiële vraag wordt voldaan. 
Maar onze stichting doet meer.
In 2017 hebben we 18 gezinnen een week vakantie kunnen aanbieden op een plaatselijke camping. Uit de reacties bleek al snel, dat we deze mensen een onvergetelijke week hebben bezorgd. 
We zorgen tevens dat kinderen van onze cliënten kunnen deelnemen aan diverse zomeractiviteiten (bijv. Winkiestad) en dat ook zij in december een verrassing krijgen van Sinterklaas.
Maar ook onze volwassen cliënten vergeten we niet. In de zomerdagen ontvangen zij een tegoedbon voor een bezoek aan een Chinees restaurant, voor een NS-kaart of een theatercadeaukaart.

Inmiddels is onze stichting in november al 10 jaar actief. We noemen het een “Jubileum met een dubbel gevoel”: jammer dat we nog steeds nodig zijn, goed dát we er zijn voor de mensen die ons nodig hebben.
Ter gelegenheid van dit 2e lustrum ontvangen in november álle Winterswijkers, die van een bijstandsuitkering moeten leven, een attentie.
Tevens organiseren wij voor alle belangstellenden, (beleidsambtenaren, vrijwilligers, politici, direct betrokkenen, maar in feite voor iedereen die zich aangesproken voelt bij het thema ‘armoede’) een mini-symposium. Tijdens dit mini-symposium vragen we niet alleen aandacht voor de activiteiten van onze eigen stichting, maar vooral ook voor de armoede in Nederland in het algemeen en in Winterswijk in het bijzonder.

Namens het bestuur van onze Stichting nodig ik u van harte uit voor ons:
“Minisymposium: Een jubileum met een dubbel gevoel”,
Donderdag 2 november, inloop 13.30 uur, aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Gerrit Komrij College te Winterswijk. (Ingang aan zijde van de tunnel/sporthal).

Will de Graaff, Voorz. Sticht. Sociaal Steunpunt Winterswijk

 

Bekijk de uitnodiging

uitnodiging

.