U kunt ons zowel eenmalig als periodiek steunen door middel van een gift.

Stichting Sociaal Steunpunt heeft een ANBI status, zodat u uw gift mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Het rekeningnummer van Stichting Sociaal Steunpunt is:

NL03 RABO 0141 3341 42

ANBI-publicatieplicht-2023