De aanvragen voor een voedselpakket kunnen alleen ingediend worden door hulpverlenende instanties in de breedste zin van het woord, zoals maatschappelijk werk, Sensire, Humanitas, Leger des Heils, Jong Plus, stichting Hier enz. Veel instanties zijn gevestigd in De Post, Balinkesstraat 4 te Winterswijk.

De hulpverlener die de cliënt begeleidt, controleert bij alle aanvragen/verlengingen de inkomsten en de uitgaven van de cliënt en vult dit in op het aanvraagformulier. De eerste aanvraag is voor 13 weken, mits goedgekeurd door de cliëntenadministratie van de Voedselbank Oost-Achterhoek te Lichtenvoorde. Na 13 weken kan er een verlenging worden aangevraagd, eveneens door de hulpverlener. Na goedkeuring is deze verlenging voor 26 weken. Een nieuwe cliënt krijgt bij een nieuwe aanvraag zowel telefonisch als schriftelijk bericht.

De formulieren dienen op maandag binnen te zijn om op de daaropvolgende vrijdag voor een pakket in aanmerking te kunnen komen.

Indien u geen hulpverlener heeft, kunt u contact opnemen met de cliëntenadministratie van de Voedselbank Oost-Achterhoek. Zij zijn op maandag en vrijdag aanwezig van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefoon 0544-795046.

Zij zoeken dan voor u een hulpverlener.

Het formulier moet ondertekend worden door de hulpverlener en de cliënt en kan daarna opgestuurd worden naar: Cliëntenadministratie Voedselbank Oost-Achterhoek, Mercatorstraat 35, 7131 PW Lichtenvoorde.

Ook kunt u het digitaal versturen naar aanvraag@voedselbankachterhoek.nl.

Voor het aanvragen van een voedselpakket moet altijd het nieuwste formulier (Excel) of aanvraagformulier (PDF) volledig worden ingevuld volgens de vastgestelde toekenningcriteria. Deze criteria kunt u vinden op de site van de Voedselbank Oost-Achterhoek.