We zijn een stichting. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk komt voort uit de minima-werkgroep van de Raad van Kerken, die vele jaren in Winterswijk actief is geweest. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk is een particulier initiatief dat mogelijk is geworden door de belangeloze inzet van ca. 25 vrijwilligers.

We stellen ons ten doel materiële en immateriële hulp te bieden aan mensen die – om welke reden dan ook – maatschappelijk niet goed kunnen functioneren. Van deze hulp kan iedereen gebruik maken, ongeacht geslacht, afkomst, levens- of geloofsovertuiging, maatschappelijke positie enzovoort.

We werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een waardige plek in de samenleving. zodat alle mensen, op hun manier, actief kunnen deelnemen aan die samenleving. Ons motto is: Iedereen telt mee!