Het Sociaal Steunpunt houdt elke vrijdagmiddag spreekuur tussen 14.00 en 16.00 uur. Het spreekuur is voor alle inwoners van Winterswijk en wordt gehouden in inloopcentrum Den Angang aan de Markt 46 te Winterswijk.

Iedereen is welkom, zonder daarvoor een afspraak te maken. Mensen die in nood verkeren kunnen vragen stellen. We bieden informatie over het bestaan van verschillende regelingen waarvoor mensen in aanmerking kunnen komen.

Bovendien verlenen we materiele hulp (kleding, meubels e.d.). Ook informeren we belangstellenden over instellingen in Winterswijk die mensen in nood helpen. De stichting kan mensen in noodsituaties incidenteel financieel ondersteunen.

De medewerkers van het spreekuur zijn: